مشخصات کاربر

پست الکترونیک
رمز عبور
بازیابی رمز عبور

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


   


قیمت دامین

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان